Programovanie webových aplikacií na mieru

Programovanie webových aplikácií na mieru je odbor, ktorý úzko súvisí s tvorbou webových stránok. Nech už príde klient s akoukoľvek požiadavkou, vždy nájdeme cestu ako z jeho nápadu vytvoriť funkčnú aplikáciu, ktorá všetkým zúčastneným prinesie úžitok.

Pár príkladov webových aplikácií

  • Podnikové informačné systémy
  • Skladové systémy
  • Elektronické obchody
  • Ekonomické systémy
  • Diskusie
  • Zoznamky
  • Fotogalérie
  • Ankety
  • Knihy návštev