Rezervačné systémy

Rezervačné systémy slúžia k jednoduchému zablokovaniu – rezervácii určitých služieb. Pre zákazníka je rezervácia veľmi jednoduchá, pretože k nej má prístup odkiaľkoľvek, hneď vidí kedy je služba k dispozícii a podľa toho sa môže prispôsobiť.

Pre majiteľov takýchto rezervačných systémov je na druhej strane omnoho ľahšie monitorovať využitie jednotlivých služieb a má prístup k ich analýze. Administrátor môže sledovať o čo a kedy majú zákazníci najväčší záujem. Potom môže majiteľ systému vylepšiť, alebo zmeniť svoje služby tak, aby boli pre zákazníkov čo najatraktívnejšie.

Najčastejšie typy rezervačných systémov

  • Športové strediská a kúpeľové centrá (haly, tenisové či squashové ihriská, bowling, masáže, whirpool, soláriá, kaderníctva, ...)
  • Hotely a ubytovacie zariadenia
  • Kultúrne centrá (kiná, divadlá, výstavy, prezentácie)
  • Požičovne
  • Reklamné plochy

Výhody on-line rezervácií

  • Dostupnosť – pomocou internetu si môže zákazník rezervovať Vašu služby kedykoľvek a odkiaľkoľvek
  • Jednoduchosť – ovládanie webovej aplikácie zvládne každý, kto má aspoň minimálne znalosti práce s počítačom
  • Spoľahlivosť – Všetky rezervácie uložené na jednom mieste aktuálne v reálnom čase – neexistuje možnosť „prebookovania“